Spennende utfordring!

Råde Idrettslag søker daglig leder!

Råde Idrettslag har blitt en bedrift som har mange oppgaver som må ivaretas.  Idrettslaget har kommet til at det nå er tid for å finne en daglig leder som kan bidra til å utvikle idrettslagets mange oppgaver i fremtiden.  Idrettslaget er i stadig utvikling på sportslig aktivitet, anlegg, forvaltning av camping plass og marina.  Dette er noen av oppgavene en daglig leder vil komme i kontakt med.  Er du interessert finner du stillings annonsen under.

Daglig leder Råde IL

Arbeidsgiver Råde IL
Stillingstittel Daglig leder Råde IL
Frist 15.08.2020
Ansettelsesform Fast
Mål med ansettelse av Daglig leder i Råde IL

 • Sikre stabil drift, inkludert god økonomistyring og kvalitet i klubbutvikling
 • Tett og god dialog med med interessenter
 • Lette trykket på administrative oppgaver på de frivillige

Vi kan tilby en variert stilling i et aktivt og engasjert miljø, med store ambisjoner og høy aktivitet.

Stillingsinnhold

 • Bidra til å videreutvikle Råde IL som Idrettslag
 • Økonomi og Regnskap for klubben og klubbens undergrupper
 • Oppfølging av medlemsregistrering og medlemsfakturering
 • Bidra til optimalisering av ressursbruk for å sikre at mest mulig av penger og innsats går direkte tilbake til aktiviteten og de aktive i klubben
 • Kontakt mot kommunen / Idrettsrådet i kommunen
 • Agenda, saksflyt og oppfølging av aktiviteter knyttet til styret
 • Skrive og følge opp søknader om økonomisk støtte fra ulike ordninger
 • Forvalte og videreutvikle idrettslagets Facebook og Hjemmesider
 • Hjelpe gruppene å utarbeide beslutningsgrunnlag knyttet til prioritering av investeringer/anlegg
 • Oppgaver knyttet til Fotball etter Skoletid (FFO)
 • Andre oppgaver pålagt av styret

Utdanning og Erfaring

 • Relevant utdannelse, gjerne innen økonomi og ledelse
 • Erfaring fra drift av lag- eller forening
 • Erfaring fra arbeid med økonomistyring/økonomioppfølging
 • Erfaring fra prosjektarbeid

Stillingen vil være 60-80%, lønn etter avtale

Om arbeidsgiveren

Råde IL er et idrettslag for hele kommunen, vi har i dag ca 850 medlemmer fordelt på grupper innenfor Håndball, Fotball, Tennis, Innebandy, eSport og Barneidrett

Nettverk
Facebook
Sektor Organisasjoner
Lederkategori Leder
Sted Idrettsveien 26, 1641 Råde
Bransje
Ideelle organisasjoner,
Idrett og trening,
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon,
Ledelse,
Økonomi og regnskap

Nøkkelord

Dagligleder, leder, idrett, frivillighet, økonomi og regnskap