Stor aktivitet på kunstgressanlegg!

Snart kommer gresset!

Mange lass med subbus legges ut

Nå er det satt inn store “styrker” med maskiner og anleggsarbeidere for å bli klare for asfaltering rundt den nye banen.  Asfalt arbeid skal starte i slutten av uke 25 og kunstgresset ankommer idrettsparken tidlig i uke 26 og montørene starter forberedelser og gjør klar for å legge gresset denne uken.  Det har vært noen utfordringer med fremdriften pga motorhavari på veiskrapen som legger ut topplaget under gresset.

Fremdriften skal være i rute og går alt etter planen skal det meste stå ferdig til ferien og åpning av banen vil kunne skje i august.  Det blir veldig spennende å se det nye gresset på plass og at vi på denne banen unngår gummigranulat.