Stor dugnadsånd!

Garderober i gamle klubbhus “In new look”

Hva skulle Råde Idrettslag gjort uten alle som bidrar med dugnad.  Nå er det garderobene i det gamle klubbhuset som står for tur.  Med den store aktivitet som skjer i idrettsparken, både jenter og gutter, er det nå et stort behov av flere garderober.  Det gamle klubbhuset har nærmest vært uten aktivitet bortsett fra “BUA” som har hatt sitt tilhold her.  Nå skal “BUA” også få nye lokaler i forbindelse med utvidelsen av garasjen.

Kjell Karlsen og Johan W. Johansen i full gang med å slå panel på veggen i "nye" garderober

Kjell Karlsen og Johan W. Johansen i full gang med å slå panel på veggen i “nye” garderober

Tore Borgersen, som er prosjekt ansvarlig, har fått med seg flere som bidrar og Kjell Karlsen og Johan W. Johansen har fått ansvar for bl.a å slå på panel i garderobene.  Dusjanlegget skal flislegges og ny dommergarderobe bygges.  Alle som bidrar gjør en fantastisk jobb og snart kan garderobene m/dusjanlegg bli tatt i bruk.