Takk til Odd!

Et stort savn for idrettslaget!

Den triste meldingen fikk idrettslaget onsdag morgen.  Odd Gretland hadde sovnet inn på Kalnes.  Det kom som en stor overraskelse og et sjokk, selv om vi var klar over at han hadde noen plager.

Odd har vært en bauta i idrettslaget som ikke kan erstattes.  Det blir vanskelig å ta inn over seg at vi ikke lenger, når det er noe vi lurer på ang idrettslaget eller klubbhuset, kan si vi “ringer til Odd”.  Hva han har bidratt med gjennom et helt liv er så mye at det blir vanskelig å nevne alt.

Odd har vært engasjert som tillitsvalgt, anleggs ansvar, klubbhus ansvar og mye mye mer.  En ekte patriot og alle som kjenner Odd vet hva idrettslaget har betydd for han.

Odds bortgang vil prege oss lenge og det blir rart å ikke lenger kunne ha gode samtaler med han.  Odd  blir dypt savnet og våre tanker går til Sonja, Janne og Erik og vi lyser fred over Odds minne.