Tiltak mot korona virus fortsetter!!

Idrettsparken og Rådehallen fortsatt stengt!

Konsekvensen av at Regjering og Storting viderefører tiltak som er vedtatt vil gjelde frem til 13. april. Dette betyr at alle idrettsanlegg er stengt og all organisert aktivitet tilknyttet Råde Idrettslag fortsatt ikke er tillat.

Vi håper at ALLE respekterer de vedtak som er fattet og forholder seg til restriksjonene.  Råde Idrettslag følger de tiltak som blir vedtatt av helsemyndigheter og besluttende organer.

Ny informasjon vil bli formidlet fra Råde Idrettslag når nye vedtak blir bestemt av myndighetene.