Utvidet tilbud til barn etter skoletid!

Råde IL Fotball utvider sitt tilbud til alle barn i alderen 2-7 klasse etter skoletid.

Råde IL Fotball har i noen år nå hatt samarbeid med Karlshus Skole om fotballaktivisering for 1-4 klasse etter skoletid, en gang pr. uke. Karlshus Skole ønsker ikke å fortsette denne ordningen fra høsten av.

På bakgrunn av dette så starter Råde IL Fotball opp med aktivitet rett etter skolen som et «etter skoletid tilbud» for alle barn fra 2-7 klasse, og tilbudet gjelder for alle barn i denne alderen på både Karlshus- og Spetalen skole.

Barna blir hentet rett etter skolen, og det blir servert mat og tilbud om leksehjelp, fotball og aktivitet tilpasset alderstrinnet man er på. Alt man behøver er fotballsko og leggskinn. Ett sett med treningstøy vil bli delt ut ved oppstart.

Etter skoletid tilbudet er en utvidelse av dagens tilbud, og følger Telenor Xtras retningslinjer for ansvar, og drift, og dens krav til planlegging, kvalitet og gjennomføring. Telenor Xtra er Norges Fotballforbunds landsomfattende organisasjon for fotballfritidsordninger.

Tilbudet vil i første omgang gjelde 2 dager i uken for hver aldersgruppe, og priser vil ligge på kommunens nivå.

Mer informasjon om tilbudet og påmelding vil komme innen 24. juli.

Oppstart vil være 1. september.

Skulle du i mellomtiden ha behov for mer informasjon kan du kontakte Knut Erik Berg på telefon 90882233 eller leder.fotball@raadeil.no