Årsmøte digitalt

Innkallelse ordinært årsmøte Råde Idrettslag

Minner om ordinært årsmøte i Råde Idrettslag torsdag 8. april 2021 kl. 18.30.  Gjennomføring av årsmøtet skal være digitalt via Teams.

I år vil det bli påmelding til deltakelse på årsmøtet digitalt.  Påmelding vil skje til Daglig leder – daglig.leder@raadeil.no – innen 48 timer før årsmøtet åpner. (frist tirsdag 6. april kl. 18.30).  Råde IL sender ut en link til de påmeldte for å koble seg opp i Teams for å delta

Alle som melder seg på til å delta digitalt innen fristen vil få tilsendt årsmøte dokumenter

Styret!