Rutiner

Hvordan sende inn kvitteringer for tilbakebetaling

 • Kvitteringene skal sendes inn samme dag som du handler
 • Ta bilde av kvitteringen med mobilen og legg ved bilde i en e-post (kun bildefiler og pdf filer som er godkjent/ leses av systemet)
 • E-posten sendes: raadeil@ebilag.com
 • Emne feltet i e-posten skal inneholde: Avdeling – Utlegg av «navn» – «Hva du har kjøpt» – kr «total beløp» – Betales tilbake til «kontonummer for tilbakebetaling»
 • Avdelinger:
  o FB – Fotball, skriv SR for senior avdeling og JR for junior avdelingen (eks. FB SR)
  o HB – Håndball
  o IB – Innebandy
  o ES – E-sport
  o BI – Barneidrett
  o TE – Tennis
  o AU – Hovedlag/Arbeidsutvalg
  o OC = Oven Camping
  o OM = Oven Marina
 • Det kan ikke stå noe tekst i selve e-posten, da det ikke vises i regnskapssystemet


Eksempel:

FB JR – Utlegg av Per Hansen – Select fotballer – kr 9700 – Betales tilbake til 1090 13 18587