Kontakt

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Melding

Råde IL Arbeidsutvalg:

LEDER

 

Terje Bjørnebekk leder@raadeil.no
NESTLEDER

 

Ole-Petter Westheim nestleder@raadeil.no
KASSERER

 

NN
SEKRETÆR

 

Susanne Johannessen susann.johannessen@orkla.no
STYREMEDLEM

 

Odd Gretland o-gretla@online.no
STYREMEDLEM

 

VARAMEDLEM

 

Rita Teigen fin-t@online.no
VARAMEDLEM

 

Anita Johansen politiattester@radeil.no

I tillegg består styret av leder for hver av gruppene:

FOTBALL

 

Knut Erik Berg leder.fotball@raadeil.no
HÅNDBALL

 

Morten Hulleberg leder.handball@raadeil.no
BARNEIDRETT

 

Linda Furuhatt leder.barneidrett@raadeil.no
INNEBANDY

 

Joacim Johannessen leder.innebandy@raadeil.no
TENNIS

 

Bård Hansen leder.tennis@raadeil.no