Kontakt

n

  Ditt navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Melding

  Råde IL Arbeidsutvalg:

  LEDER

   

  Terje Bjørnebekk leder@raadeil.no
  NESTLEDER

   

  Ole-Petter Westheim nestleder@raadeil.no
  KASSERER

   

  NN
  SEKRETÆR

   

  Susanne Johannessen sekretaer.au@raadeil.no
  STYREMEDLEM 1

   

  Anita Johansen styremedlem1.au@raadeil.no
  STYREMEDLEM 2

   

  Rita Teigen styremedlem2.au@raadeil.no
  VARAMEDLEM 1

   

  Terje Løken varamedlem1.au@raadeil.no
  VARAMEDLEM 2

   

  Arne Kristiansen varamedlem2.au@raadeil.no

  I tillegg består styret av leder for hver av gruppene:

  FOTBALL

   

  Knut Erik Berg leder.fotball@raadeil.no
  HÅNDBALL

   

  Kjell-Olav Gammelsæter leder.handball@raadeil.no
  BARNEIDRETT

   

  Linda Furuhatt leder.barneidrett@raadeil.no
  INNEBANDY

   

  Anders Kjuus leder.innebandy@raadeil.no
  TENNIS

   

  Bård Hansen leder.tennis@raadeil.no