Hvilken glede er det å vandalisere??

Nok en gang har vandaler vært på en av våre baner! Store deler av gressbanen ved BMX’n er ødelagt. Et snarrådig vitne førte til at deler av styret fikk rykket ut og sperret av deler av området frem til politiet !kom. Det førte til at to av de som hadde vært tilstede under «arrangementet» fikk avgitt verdifull forklaring til politi og beslag av filmer. Det er tydeligvis mange Rådefolk som har vært tilstede som «publikum», så vi oppfordrer disse til til å kontakte politiet for avklare sin situasjon. Det foreligger bildebevis fra biler parkert på området, disse overleveres til politiet. Foreldre kan gjerne ta en prat med «ungdommen» som var ute mellom 19.30 og 20.00 fredag kveld.

Les mer

Hjemmetrening i disse coronatider!

Det er laget planer for alle i barnefotballen. Dette er generelle planer som skal passe for alle, og som vi mener alle skal ha et godt utbytte av, både fotballmessig, men også fysisk. De planene som er laget er frivillige planer, og ikke en typisk ukesplan. Vi ønsker å oppfordre til aktivitet, men også fotballspesifikk trening.
Dette er en plan for jenter og gutter i barnefotballen

Les mer

Kommunen trenger hjelp!!!!!!

Hele landet er i en spesiell situasjon og NÅ må vi som kan bistå der det trengs. Nå trenger Råde Kommune HJELP og det oppfordres til alle å melde seg til tjeneste for hente/bringe tjeneste organisert i kommunen.

Les mer

Vi du bidra?

Råde Idrettslag deltar i den kommunale dugnad i forbindelse med Korona karantene. Idrettslaget oppfordrer alle som har anledning å melde seg.

Les mer

Felles dugnad i kommunen!

Råde Idrettslag har fått en henvendelse fra Råde Kommune om bistand til å kjøre ut matvarer og øvrige tjenester for sambygdinger som er i karantene. Du kan bidra via Råde Idrettslag og melde deg til tjeneste idrettslagets leder Terje Bjørnebekk til e-post post@raadeil.no eller SMS til 484 98 429.

Les mer

Årsmøte RIL utsettes!!!

Norges Idrettsforbund har besluttet at lag og foreningers årsmøter utsettes. Ny frist er satt til 15, juni 2020. Idrettslaget velger i første omgang å utsette årsmøtet og tar sikte på å avholde årsmøte en gang i mai mnd.

Les mer

Korona konsekvenser for idrettslaget!

Råde Idrettslag henstiller ALLE til å følge Folkehelsinstituttet og Helsedirektoratet “Vaner som forebytter smitte”
Råde Idrettslag har besluttet å avlyse alle aktiviteter gjeldende gruppene som er tilsluttet idrettslaget. Dette av hensyn til de utfordringer som eventuell smitte kan medføre. All organisert aktivitet blir avlyst inntil ny informasjon kommer fra myndighetene.

Les mer