Trofaste hjelpere!

Hyggelig samling – takk for hjelpen!

Dugnadsgjengen samlet rundt bordet.

Råde Idrettslag har et stort ansvar med et stort anlegg.  Både i idrettsparken og på Oven Camping/Marina er det stor behov av hjelp for å få alt til å fungere.

Heldigvis har idrettslaget mange som vil bidra og hjelpe til.  Dette takker vi for og ønsker å gi noe tilbake ved at vi årlig har et hyggelig sosialt treff, hvor alle hjelpere blir invitert til samling på klubbhuset.  Her blir det servert god mat og drikke.  Alle gir uttrykk for at de setter pris på denne sosiale samlingen hvor hjelperne fra Oven møter hjelperne fra idrettsparken og har sine utvekslinger om sine oppgaver.

Igjen en stor takk til alle og vi håper vi møtes igjen neste år!