Ekstraordinært årsmøte!

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Råde Idrettslag mandag 12. oktober 2020 kl. 18.30 på klubbhuset.

Saker til behandling: Forslag ny stillingsbrøk gjeldende ny daglig leder i Råde Idrettslag.

P.g.a corona situasjonen vil det være begrenset antall (50) som kan delta på årsmøtet.