Vil du bli en del av trenergruppa vår?

Vi ønsker å tilknytte oss flere trenere i Råde IL Fotball!

Som en del av vårt trenerutviklingsprogram tilbyr vi trenersamtaler og oppfølging på felt av våre trenerveiledere. Vi gjennomfører også trenerforum regelmessig. Vi har også en permanent videoløsning (Spiideo) som gjør det enkelt å filme kamper og treninger til analyse og utvikling for trenerne. Vi har også andre digitale hjelpemidler og støtteverktøy, som blant annet XPS og analyserom.

Hva ser vi etter?

Entusiasme og interesse for fotballtrenerrollen er noe vi har erfart gir spillerne våre trivsel og dermed utvikling. Struktur, grundighet, ydmykhet, samt å være tillitsfull er andre kjennetegn på en Råde trener. Dersom man personlighetsmessig har disse egenskapene, vil vårt trenerutviklingsprogram hjelpe ambisiøse trenere til å få rikelig med faglig påfyll. 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra barne- og ungdomsfotball
 • NFF Grasrottrenerkurs del 1-4, helst UEFA B-lisens for lag eldre enn 12 år.
 • Må fremlegge godkjent politiattest

Hos oss får du:

 • Et meget hyggelig miljø med engasjerte kollegaer i en klubb som du kan være med å utvikle videre
 • Trenerveiledning, trenerforum, kurs og videreutdanning 
 • Kompensasjon etter avtale

Vi behandler søknader fortløpende. Søknaden inneholder informasjon om deg og din erfaring og motivasjon for å søke.

Ta kontakt med en av oss hvis dette høres interessant ut eller om du har spørsmål.

Ser frem til å høre fra deg!

Kontaktinfo:

Lars Martinsen (sportslig leder for barne- og ungdomsfotball)
Tlf: 95808754

Jens Berg (sportslig leder)
Tlf: 99542757

Roller:

Lagstrenere, teamleder

Som teamleder har du ansvaret for å lede andre trenere og støtteapparatet i laget, og er øverste ansvarlige i laget. Teamleder skal ta utgangspunkt i klubbhåndbok og sportsplanen for arbeidet som legges, og er ansvarlig for at de verktøy som gjøres tilgjengelig av klubben benyttes. Teamleder er også den personen i laget som er sportslig ledelses kontaktperson inn i spillergruppen ved sportslige saker. En teamleder i fotballgruppa skal også være teamorientert, og villig til å sette klubben foran eget lag og leve etter «klubben som sjef».

Mandat:

 • Delegere oppgaver til resten av teamet
 • Eskalere til sportslig ledelse ved behov, og på de områdene som er definert i klubbhåndboken
 • Laguttak, etter retningslinjer som ligger for aktuelt årstrinn
 • Etablere årsplaner om man velger å benytte andre årsplaner enn de som ligger som maler i klubben. Disse årsplanene skal meldes inn til sportslig ledelse og godkjennes før sesong

Oppgaver:

 • Gjennomføre treninger og kamper, inkludert cuper og andre sportslige arenaer
 • Sikre at laget følger de retningslinjene som ligger i klubbhåndboken
 • Sikre at sportsplanen blir fulgt
 • Delta på samlinger i regi av klubben for teamledere og trenere, dette inkluderer trenerforum og trenersamlinger
 • Sørge for at årsplaner blir lagt og fulgt, og at dersom man legger egne årsplaner, så skal disse godkjennes av sportslig ledelse før oppstart av ny sesong
 • Lest og kjent med innholdet i klubbhåndboken, inkludert sportsplanen
 • Ansvarlig for gjennomføring av spillersamtaler
 • Ansvarlig for gjennomføring av trenermøter og møter med øvrig støtteapparat i laget
 • Ansvarlig for å melde inn spillere for spillerutvikling, hospitering og utvikling, utenfor fotballgruppa, til sportslig ledelse
 • Være positiv til å bidra i relasjon til fotballgruppa sine sponsorer og samarbeidspartnere

Kompetansekrav:

 • Grasrottrener 1-4 (avhengig av alderstrinn)
 • Ønske om UEFA B (avhengig av alderstrinn)
 • Ønske om FLK 1

Lagstrenere

Som trener for et lag i fotballgruppa, skal vi ha mennesker med verdier som er sammenfallende med klubbens verdier. I tillegg er det viktig med kompetanse innenfor området man er trener for. 

En trener i Råde skal også være teamorientert, og villig til å sette klubben foran eget lag, og leve etter «klubben som sjef».

Oppgaver:

 • Gjennomføre treninger og kamper, inkludert cuper og andre sportslige arenaer
 • Veilede spillere på feltet gjennom fotballfaglig utvikling
 • Veilede spillere som underbygger kulturarbeidet i klubben, med fokus på de verdiene som ligger til grunn
 • Følge de retningslinjene som ligger i klubbhåndboken
 • Følge årsplan og overordnet sportsplan i treningsarbeidet
 • Delta på samlinger i regi av klubben for trenere, dette inkluderer trenerforum og trenersamlinger
 • Kjent med innholdet i klubbhåndboken, inkludert sportsplanen
 • Delta på trenermøter og møter med øvrig støtteapparat i laget
 • Være positiv til å bidra i relasjon til fotballgruppa sine sponsorer og samarbeidspartnere

Kompetansekrav:

 • Grasrottrener 1-4 (avhengig av alderstrinn)
 • Ønske om UEFA B (avhengig av alderstrinn)
 • Ønske om FLK 1 Spillerutviklere 

Som spillerutvikler i Råde skal man være med å legge til rette for at alle som ønsker ekstra utvikling som utøver skal få god oppfølging og mulighet for å bli en bedre fotballspiller. Man skal ha fokus på hva som er til det beste for spilleren, samtidig som man skal jobbe tett med sportslig ledelse og trenerteam innenfor aldersgruppen man er ansvarlig for. Man vil være del av et team av spillerutviklere, hvor alle er ansvarlige for å utnytte teamet sine styrker og følge sportsplan og retningslinjer fra sportslig ledelse. Teamet vil ha en teamleder som er overordnet ansvarlig for helheten i spillerutvikling på tvers av aldersgrupper og en felles plan.

Mandat:

 • Etablere spillerutviklingsplaner for utøvere hvor man er ansvarlig, i henhold til sportsplan og retningslinjer fra sportslig ledelse
 • Etablere plan for spillerutviklingsøkter med fokus på aldersgruppe man er ansvarlig, i samarbeid med de andre spillerutviklerne i klubben

Oppgaver:

 • Bistå spillere med råd og veiledning ift egentrening, individuelle utviklingsmål, planlegging og som støttespiller/kontaktperson
 • Være aktiv i forhold til spillerutviklingstilbud/ekstratilbud i regi av fotballgruppa, i samarbeide med alle spillerutviklerne
 • Bistå sportslig ledelse ved hospitering innenfor av utøvere innenfor ansvarlig alderstrinn
 • Arbeide inn mot lagene med egen rolletrening for utøverne på ordinære lagstreninger
 • Etablere spillerutviklingsplaner innenfor ansvarlig alderstrinn
 • Samarbeide med trenerteam fra lag innenfor ansvarlig alderstrinn
 • Innstille spillere til sone- og bylag, i samarbeid med trenerveileder/trenerkoordinator og lagenes trenere
 • Følge opp spillere som er med på by/sone/krets/landslag

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle